SNABBSTART


Gå till diskettenheten eller biblioteket där Spotlights installationsfiler ligger.
Kör kommandot: INSTALL. Diskettens filer kommer att packas upp på hårddisken och i biblioteket C:\SPOTLITE om du väljer det.
Lägg dina ljudfiler (format *.WAV) i samma bibliotek!!
Kör Spotlight med hjälp av kommandot C:\SPOTLITE\TBOOK.EXE SPOTLITE.TBK eller skapa en association i WIN.INI under rubriken [Extensions] och kör Spotlite.tbk direkt från ikonen.
Lägg in ikonen SPOTLITE.ICO om du vill
Tryck INS för att ladda in en fil. SPACE spelar.SNABBTANGENTER


INS Ladda in en ny fil
DEL Ta bort aktuell fil
ENTER Ladda tomt "slot"
MELLANSLAG Spelar fil
ESC Avbryter startad funktion
Q Q-Run. Spela hela playlistan i följd.
HÖGERPIL Skicka jingel till Playlist
VÄNSTERPIL Spela första jingle från Playlist.
PIL UPP Gå till föregående "slot"
PIL NED Gå till nästa "slot"
O On Air / Off Air, logga till disk.
L Ladda hela programinställningar
S Spara programinställningar
P Programnamn
D Datum
R Referensnummer
C Clear. Töm alla "slots" i spelaren
A About. Fakta om Spotlight. Inforuta.
K Kill Playlist. Nollställ och töm listan.
E Exit. Lämna Spotlight.
TAB Hoppa till nästa kolumn
HOME Gå till första "slot"
END Gå till sista "slot"


REFERENSMANUAL:

Spotlight - målsättning

Spotlight försöker inte vara en hel radiostation. I ett tidigt skede fanns här både CD- spelare, MIDIfile-player och Cartridgemaskin. Ingen utom programmeraren kunde förstå hur man skötte den och det tog lång tid att plocka upp nya jinglar och spela dem. Att göra ett stort och komplicerat program är inte svårt. Att göra det enkelt, snabbt och överskådligt är värre.

Spotlight i sin nuvarande form är enkel och lättjobbad. Även en ovan tekniker med "tummen mit i huvudet" kan på ett par minuter förstå logiken: Ladda in lite jinglar och spela upp dem vid lämpligt tillfälle. För radiostationen är Spotlight en billig lösning som ersätter ett antal brusiga, mekaniska och dyra jinglemaskiner med en dator och en stor hårddisk. Inga fler drivor med dyra cartridges i vägghyllor! Alla jinglar ligger bara en fingertryckning från att vara startklara....!

Förklaring av filosofin kring Spotlight och tangenterna

Principen är enkel - tryck första bokstaven i kommandot du vill utföra och/eller använd några enkla självförklarande tangenter!

INS Insert new file - Ladda in en ny jingle. Den gamla tas bort automatiskt och du får upp en lista över tillgängliga namn. Gå med piltangenterna och tryck Enter för att välja.

DEL Delete file - Töm nuvarande slot på sin jingle.

ENTER Kan du också använda för att ladda. Du får upp en lista på tillgängliga namn.

MELLANSLAG Spelar fil. Om någon redan spelas, avbryts den. Du kan stoppa spelningen med ESC.

ESC Avbryter startad funktion. Kan stoppa en jingle som spelas. Vid inmatning av text eller laddning av jingle kan du också avbryta med denna.

HÖGERPIL Skickar jingeln till Playlistan. Den läggs in efter de övriga om det redan finns en playlista.

VÄNSTERPIL Hämtar första jingeln från Playlistan och spelar den.

PIL UPP Gå till föregående "slot"

PIL NED Gå till nästa "slot"

TAB Hoppar "tvärs" över kolumnerna.

HOME Går till första "slot"

END Går till sista "slot"

S Save Setup - sparar alla inställningar för framtida bruk. Förbered morgondagens sändning och spara!

L Load Setup - Ladda in förberedda hela programinställningar. Alla jinglar och playlistan hämtas från disk och läses in. Bara att köra!

P Program - första bokstaven i Program ger dig chans att fylla i namnet på radioprogrammet, t.ex. Morgonpasset.

D Datum - sändningsdatum. Spotlight föreslår dagens datum - ändra om du vill eller tryck Enter för förvalt värde.

R Ref. - Kanske du har ett referensnummer du vill fylla i? Gör det med R och fyll i lämpligt nummer! Lycka till!

C Clear. Tömmer alla "slots" i spelaren och nollställer Playlistan. Glöm inte att spara vad du gjort. Spotlight varnar med "Are You Sure?". Om du är säker ( och då menar vi inte under armarna...) så insistera med "OK".

A About. Faktaruta om Spotlight. Läs och förvånas...

K Kill Playlist. Nollställ och töm Playlistan. Totaltiden nollas.

E Exit. Lämna Spotlight. Du får en chans att besinna beslutet med "Are you sure?".

Q Q-Run. Spelar hela playlistan i följd. Du kan avbryta genom att hålla in ESC mellan två jinglar. Tänk på att göra "svansarna" korta på dina jinglar om du vill få tempo i Playlistan.

O On Air / Off Air. Då gröna lampan lyser loggas alla spelningar till disk i kommaseparerat ASCII-format med datum, namn och tid. Filen bär dagens datum, t.ex. 940517.LOG. Stäng av loggen med O igen för att jobba med förberedelser utan logg.

Ring gärna om du behöver hjälp med något. 
Buggar och annat rapporteras till:

PC Cake
Bolviksnäs
139 90 VÄRMDÖ
Tel. 08-570 229 29
email: pccake@spray.se
http://pccake.demos.nu	

Historien kring Spotlight Spotlight har genomgått många förändringar genom åren. Den är programmerad med hjälp av Asymetrix MultiMedia Toolbok under 1992-1994. Tack till Håkan Malmberg vid Sveriges Radio Kronoberg för förslag, glada tillrop och uppmuntran!

FELSÖKNING:

Musen fungerar inte!

A.Spotlight använder inte mus och gömmer din markör vid uppstart. Den finns dock kvar i bakgrunden och ute i kanterna. Lär dig snabbtangenterna istället! Stäng av NumLock på keyboardet och de flesta funktionerna finns tillgängliga i nederkanten, även Ins och Del.

Det finns inga ljudfiler!

A.Spotlight förutsätter att dina filer ligger i samma bibliotek som programmet, detta för att slippa Windows långsamma filsökning. Tre testfiler borde redan ligga på plats.

Filen går inte att spela!

A.Se till att en fil är laddad. Tryck SPACE (eller Mellanslag)
B.Kontrollera att Windows egen Media Player kan spela din fil
C.Din ljudfil kan vara felaktig.
D.Är regeln på din mixer uppdragen? Mastervolymen?

Det tar lång tid mellan filerna i Playlistan!!

A.Editera starten på nästa fil
B.Klipp av "svansen" på föregående fil.
C.Ljudfilen är felaktig!

Räkneverket visar negativ tid!!

A.Du har editerat en fil som ingår i en Setup. Ladda in filen från disk och spara setuppen igen.
B.Ljudfilen är felaktig!

Jag har läst manualen, men får det ändå inte att fungera.

A.Kontakta teknisk support på:
Email: pccake@spray.se